U bent hier // Over ons

Wie we zijn

Zorg & Farma is een dienstverlenende vennootschap, deel van het CM zorgnetwerk. Wij zijn de organisatie achter De Lindeboom Apotheken en Business Unit Hulpmiddelen en beheren 71 Apotheken, 20 Thuiszorgwinkels en 17 Hoorcentra. Onze visie zorgt ervoor dat die hun doelstellingen op korte en lange termijn kunnen realiseren.

Onze missie

Zorg & Farma wil een kwalitatieve, klantgerichte, maatschappelijk verantwoorde en solidaire dienstverlening realiseren.

Onze kernwaarden zijn bekwaamheid, empathie, bereikbaarheid, duurzaamheid, transparantie en klantvriendelijkheid. Die waarden zijn voor ons de definitie van kwaliteit – op alle niveaus van onze werking.

Wij hebben de ambitie om een belangrijke en marktregulerende speler te zijn, dankzij onze sectoroverschrijdende activiteiten, verscheidenheid aan distributiekanalen en ons dicht netwerk aan dienstverlenende centra.

Het is onze ambitie om een gezondheidscentrum uit te bouwen waar iedereen zich welkom voelt.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is solidair, en staat dus open voor alle mensen, al dan niet CM lid, in elke fase van het leven, met een bijzondere empathie voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. De klant staat bij ons centraal. Wij vinden dat hulpmiddelen, zoals geneesmiddelen en gezondheidsproducten binnen het bereik moeten liggen van elkeen in onze maatschappij, tegen betaalbare prijzen.

Wij willen duurzame relaties aangaan met zorginstellingen, grootgebruikers en professionele zorgverleners.

De Lindeboom Apotheken

De dienstverlening van De Lindeboom Apotheken wordt gekenmerkt door professioneel en deskundig advies en een volwaardige farmaceutische patiëntenzorg.
In onze dienstverlening streven we binnen onze apotheken naar een standaardisatie van kwaliteit in adviesverlening en service.

Het apotheekconcept benadrukt onze focus op advies en zorg, met aandacht voor privacy. Daarom kozen we voor een herkenbare indeling en duidelijke communicatie in de publiekszone, en voor een afgesloten zone voor delicate gesprekken.

De Lindeboom Apotheken zal zich in de toekomst focussen op de ontwikkeling van uitgebreide farmaceutische zorg met een verregaande begeleiding van de patiënt in zijn geneesmiddelengebruik. In het belang van de patiënt wordt gestreefd naar een intense samenwerking met andere zorgverstrekkers.

Meer info

Thuiszorgwinkels Assist

De dienstverlening van Business Unit Hulpmiddelen wordt gekenmerkt door professioneel, deskundig advies en een volwaardige patiëntenzorg. Naast de winkeladviseurs staat er een team van specialisten klaar in elke Thuiszorgwinkel (met o.a. bandagisten, orthopedisten, mobiliteitsverstrekkers, audiologen, ...)

De Assist Thuiszorgwinkels bieden een breed gamma aan medische en technische hulpmiddelen alsook comfortproducten aan, voor de meest uiteenlopende zorgbehoeften, in elke fase van het leven.

Assist verkoopt, verhuurt en verstrekt deze hulpmiddelen aan iedereen die zijn levenskwaliteit en zelfstandigeheid wil behouden en optimaliseren.

De verstrekkingen worden geleverd door erkende gespecialiseerde diensten en komen in aanmerking voor terugbetaling door de overheden (Riziv, Vlaams Agentschap en alle mutualiteiten).

De Business Unit Hulpmiddelen zal de klemtoon leggen op haar bijdrage tot de eerstelijnsgezondheidszorg en nazorg; een discrete en verregaande advies- en begeleidingsrol voor de patiënt/gebruiker en een intense samenwerking met de andere zorgverstrekkers en mantelzorgers en hun verenigingen.

Meer info

De synergie en de complementariteit tussen 'Apotheken' en 'Hulpmiddelen' is een belangrijke troef in onze groei tot een preferente innovatieve speler in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Hoorcentra

Binnen onze Hoorcentra streven we dezelfde empathische zorg en kwaliteit na op het gebied van hoorproblemen als bij onze andere activiteiten. De Hoorcentra zijn geïntegreerd in de Thuiszorgwinkels, een kwestie van synergie.

Meer info

Expertisecentrum

Zorg & Farma wil, in nauwe samenwerking met de regionale CM ziekenfondsen, inspelen op maatschappelijke tendensen en vragen. (bv advies, woningaanpassing, technische assistentie personenalarmsystemen, individuele medicatievoorbereiding).

We willen onze expertise in de genees- en hulpmiddelensector ter beschikking stellen van het gezondheid- en welzijnsbeleid, ten gunste van de toegankelijkheid van de genees- en hulpmiddelenverstrekking voor iedereen.

Door de verdere uitbouw van het systeem derdebetaler streven we naar het mee vereenvoudigen van de administratie bij de regionale CM ziekenfondsen.

Zorg & Farma stelt zich open als onderzoeksveld voor universiteiten en hogescholen, stimuleert innovatie en maakt op die manier de brug tussen praktijk en wetenschap.